Boomstructuur bekijken:


Klik op:

taxon naam

om details te zien van het taxon
om te ontvouwen
om samen te klappen


Animalia dieren (22779 soorten)
Chromista (126 soorten)
Fungi schimmels (8638 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)
Phylum Bryophyta mossen (571 soorten)
Class Andreaeopsida (2 soorten)
Class Anthocerotopsida (4 soorten)
 Class Bryopsida bladmossen (410 soorten)
Order Archidiales (1 soorten)
Order Bryales (67 soorten)
Order Catoscopiales (1 soorten)
Order Dicranales (58 soorten)
Order Diphysciales (1 soorten)
Order Encalyptales (2 soorten)
Order Funariales (7 soorten)
Order Grimmiales (27 soorten)
Order Hedwigiales (2 soorten)
Order Hookeriales (1 soorten)
Order Hypnales (122 soorten)
Order Orthotrichales (31 soorten)
Order Polytrichales (13 soorten)
Order Pottiales (68 soorten)
Order Splachnales (7 soorten)
Order Tetraphidales (1 soorten)
Order Timmiales (1 soorten)
Class Marchantiopsida (125 soorten)
Class Sphagnopsida (30 soorten)
Phylum Charophyta kranswieren (26 soorten)
Phylum Chlorophyta groenwieren (309 soorten)
Phylum Rhodophyta roodwieren (178 soorten)
Phylum Tracheophyta vaatplanten (1502 soorten)
Phylum Xanthophyta xanthofyten (48 soorten)

Vorige pagina