Boomstructuur bekijken:


Klik op:

taxon naam

om details te zien van het taxon
om te ontvouwen
om samen te klappen


Animalia dieren (22779 soorten)
Chromista (126 soorten)
Fungi schimmels (8638 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)
Phylum Bryophyta mossen (571 soorten)
Phylum Charophyta kranswieren (26 soorten)
Phylum Chlorophyta groenwieren (309 soorten)
Phylum Rhodophyta roodwieren (178 soorten)
Phylum Tracheophyta vaatplanten (1502 soorten)
Class Equisetopsida (10 soorten)
Class Lycopsida wolfsklauwachtigen (8 soorten)
Class Magnoliopsida (1446 soorten)
Order Alismatales (8 soorten)
Order Apiales (53 soorten)
Order Arales (11 soorten)
Order Aristolochiales (1 soorten)
Order Asterales (140 soorten)
Order Callitrichales (10 soorten)
Order Campanulales (14 soorten)
Order Capparales (75 soorten)
Order Caryophyllales (101 soorten)
Order Celastrales (2 soorten)
Order Cornales (3 soorten)
Order Cyperales (220 soorten)
Order Dipsacales (21 soorten)
Order Ericales (19 soorten)
Order Euphorbiales (14 soorten)
Order Fabales (63 soorten)
Order Fagales (11 soorten)
Order Gentianales (16 soorten)
Order Geraniales (21 soorten)
Order Haloragales (3 soorten)
Order Hydrocharitales (5 soorten)
Order Juglandales (1 soorten)
Order Juncales (27 soorten)
Order Lamiales (78 soorten)
Order Liliales (40 soorten)
Order Linales (2 soorten)
Order Malvales (10 soorten)
Order Myricales (1 soorten)
Order Myrtales (22 soorten)
Order Najadales (34 soorten)
Order Nepenthales (3 soorten)
Order Nymphaeales (4 soorten)
Order Orchidales (38 soorten)
Order Papaverales (13 soorten)
Order Plantaginales (7 soorten)
Order Plumbaginales (2 soorten)
Order Polygonales (28 soorten)
Order Primulales (14 soorten)
Order Proteales (1 soorten)
Order Ranunculales (43 soorten)
Order Rhamnales (3 soorten)
Order Rosales (86 soorten)
Order Rubiales (16 soorten)
Order Salicales (15 soorten)
Order Santalales (2 soorten)
Order Sapindales (8 soorten)
Order Scrophulariales (74 soorten)
Order Solanales (21 soorten)
Order Theales (13 soorten)
Order Typhales (6 soorten)
Order Urticales (8 soorten)
Order Violales (15 soorten)
Family Cistaceae zonneroosjesfamilie (2 soorten)
Family Cucurbitaceae komkommerfamilie (1 soorten)
Family Violaceae viooltjesfamilie (12 soorten)
Genus Viola (12 soorten)
Viola arvensis akkerviooltje
Viola canina hondsviooltje
Viola curtisii duinviooltje
Viola hirta ruig viooltje
Viola lutea zinkviooltje
Viola odorata maarts viooltje
Viola palustris moerasviooltje
Viola persicifolia melkviooltje
Viola reichenbachiana donkersporig bosviooltje
Viola riviniana bleeksporig bosviooltje
Viola rupestris zandviooltje
 Viola tricolor driekleurig viooltje
Class Pinopsida (4 soorten)
Class Pteropsida (34 soorten)
Phylum Xanthophyta xanthofyten (48 soorten)

Vorige pagina