Boomstructuur bekijken:


Klik op:

taxon naam

om details te zien van het taxon
om te ontvouwen
om samen te klappen


Animalia dieren (22779 soorten)
Phylum Annelida ringwormen (178 soorten)
Phylum Arthropoda geleedpotigen (20097 soorten)
Class Arachnida spinachtigen (889 soorten)
Class Branchiopoda (3 soorten)
Class Chilopoda (42 soorten)
Class Diplopoda (58 soorten)
Class Entognatha (1 soorten)
Class Insecta insecten (18469 soorten)
Order Coleoptera kevers, schildvleugeligen, torren (4078 soorten)
Order Dermaptera oorwormen (6 soorten)
Order Dictyoptera (9 soorten)
Order Diptera vliegen en muggen (5104 soorten)
Order Embioptera (1 soorten)
Order Ephemeroptera eendagsvliegen, haften (65 soorten)
Order Hemiptera snavelinsecten (1128 soorten)
Order Hymenoptera vliesvleugeligen (5017 soorten)
Family Ampulicidae kakkerlakkendoders (1 soorten)
Family Aphelinidae (12 soorten)
Family Apidae bijen en hommels (369 soorten)
Genus Ammobates (1 soorten)
Genus Andrena zandbijen (98 soorten)
Genus Anthidium wolbijen en harsbijen (6 soorten)
Genus Anthophora sachembijen (10 soorten)
Genus Apis honingbijen (1 soorten)
Genus Biastes pantserbijen (1 soorten)
Genus Bombus hommels (32 soorten)
Genus Ceratina ertsbijen (1 soorten)
Genus Chelostoma klokjesbijen (5 soorten)
Genus Clisodon (1 soorten)
Genus Coelioxys kegelbijen (11 soorten)
Genus Colletes zijdebijen (9 soorten)
Genus Crocisa (1 soorten)
Genus Dasypoda pluimvoetbijen (3 soorten)
Genus Dufourea glansbijen (6 soorten)
Genus Epeoloides viltbijen (1 soorten)
Genus Epeolus viltbijen (7 soorten)
Genus Eucera langhoornbijen (3 soorten)
Genus Halictoides (2 soorten)
Genus Halictus groefbijen (17 soorten)
Genus Heriades tronkenbijen (1 soorten)
Genus Hylaeus maskerbijen (25 soorten)
Genus Lasioglossum groefbijen (45 soorten)
Genus Macropis slobkousbijen (3 soorten)
Genus Megachile behangersbijen (15 soorten)
Genus Melecta rouwbijen (3 soorten)
 Genus Melitta dikpootbijen (4 soorten)
Melitta haemorrhoidalis klokjesdikpoot
Melitta leporina klaverdikpoot
Melitta nigricans kattenstaartdikpoot
Melitta tricincta ogentroostdikpoot
Genus Nomada wespbijen (53 soorten)
Genus Osmia metselbijen (27 soorten)
Genus Panurgus roetbijen (2 soorten)
Genus Rophites slurfbijen (1 soorten)
Genus Sphecodes bloedbijen (22 soorten)
Genus Stelis tubebijen (7 soorten)
Genus Tetralonia langhoornbijen (1 soorten)
Genus Thyreus vlekkenbijen (1 soorten)
Genus Xylocopa houtbijen (1 soorten)
Family Argidae (18 soorten)
Family Bethylidae platkopwespen (15 soorten)
Family Blasticotomidae (1 soorten)
Family Braconidae schildwespen (1002 soorten)
Family Cephidae halmwespen (14 soorten)
Family Chalcididae bronswespen (9 soorten)
Family Chrysididae goudwespen (55 soorten)
Family Cimbicidae (17 soorten)
Family Crabronidae graafwespen (169 soorten)
Family Diprionidae (15 soorten)
Family Dryinidae tangwespen (42 soorten)
Family Embolemidae peerkopwespen (2 soorten)
Family Encyrtidae (70 soorten)
Family Eulophidae (337 soorten)
Family Eupelmidae (16 soorten)
Family Eurytomidae (39 soorten)
Family Evaniidae hongerwespen (1 soorten)
Family Formicidae mieren (64 soorten)
Family Gasteruptiidae (2 soorten)
Family Heloridae (1 soorten)
Family Ibaliidae (2 soorten)
Family Ichneumonidae gewone sluipwespen (1574 soorten)
Family Mutillidae mierwespen (3 soorten)
Family Mymaridae (84 soorten)
Family Ormyridae (4 soorten)
Family Pamphiliidae spinselbladwespen (36 soorten)
Family Perilampidae (11 soorten)
Family Pompilidae wegwespen, spinnendoders (67 soorten)
Family Pteromalidae (395 soorten)
Family Sapygidae knotswespen (4 soorten)
Family Siricidae houtwespen (10 soorten)
Family Sphecidae langsteelgraafwespen (7 soorten)
Family Stephanidae kroonwespen (1 soorten)
Family Tenthredinidae bladwespen (374 soorten)
Family Tetracampidae (3 soorten)
Family Tiphiidae keverdoders (6 soorten)
Family Torymidae (88 soorten)
Family Trichogrammatidae (11 soorten)
Family Trigonalidae (1 soorten)
Family Vespidae plooivleugelwespen (59 soorten)
Family Xiphydriidae (3 soorten)
Family Xyelidae (3 soorten)
Order Lepidoptera vlinders (2282 soorten)
Order Mecoptera schorpioenvliegen (6 soorten)
Order Megaloptera (3 soorten)
Order Microcoryphia (5 soorten)
Order Neuroptera (59 soorten)
Order Odonata libellen en waterjuffers (75 soorten)
Order Orthoptera sprinkhanen en krekels (61 soorten)
Order Plecoptera steenvliegen (31 soorten)
Order Raphidioptera (6 soorten)
Order Siphonaptera (50 soorten)
Order Strepsiptera (7 soorten)
Order Thysanoptera blaaspotigen (280 soorten)
Order Trichoptera kokerjuffers, schietmotten (191 soorten)
Order Zygentoma (5 soorten)
Class Malacostraca (283 soorten)
Class Maxillopoda (199 soorten)
Class Ostracoda (129 soorten)
Class Pauropoda (8 soorten)
Class Pycnogonida (16 soorten)
Phylum Bryozoa (154 soorten)
Phylum Cephalorhyncha (2 soorten)
Phylum Chaetognatha (1 soorten)
Phylum Chordata (893 soorten)
Phylum Ciliophora (13 soorten)
Phylum Cnidaria (52 soorten)
Phylum Echinodermata (27 soorten)
Phylum Echiura (2 soorten)
Phylum Entoprocta (1 soorten)
Phylum Gastrotricha (36 soorten)
Phylum Mollusca weekdieren (334 soorten)
Phylum Nematoda (469 soorten)
Phylum Nemertina (10 soorten)
Phylum Phoronida (1 soorten)
Phylum Platyhelminthes platwormen (164 soorten)
Phylum Porifera (34 soorten)
Phylum Rotifera (306 soorten)
Phylum Sipuncula (1 soorten)
Chromista (126 soorten)
Fungi schimmels (8638 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)

Vorige pagina