Citeren van de website:


Om de Belgische Soortenlijst te citeren, gelieve dit op de volgende manier te doen. Pas data aan waar nodig:

Belgian Species List 2022. World-wide electronic publication.
http://www.species.be. Searched SQL database v2011 on 20 January 2022

Om een specifiek taxon te citeren, gebruik de naam en URL in combinatie met bovenstaande vermelding. Bijvoorbeeld:

Belgian Species List 2022. World-wide electronic publication.
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758). Document accessed at http://www.species.be/en/3555 on 20 January 2022